Kontaktpersoner - Eneryda Fiber

Vi vill tacka OBIK, NYBE, BOROX och Sparbanken Eken för all hjälp!
Go to content

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Om du undrar över något kan du ringa:

Fiberteknik eller andra datatekniska frågor 
Johnny Krejlgaard 073-504 76 85

Projekterings och sträckningsfrågor 
Mats Danielsson 070-324 94 33

Ekonomifrågor
Börje Rehn 076-346 96 41

Ansvarig för nyhetsbrevet
Jan Pettersson 0476-22345, 070-55 22 331

Om du har frågor som rör föreningen kan du mejla:

Kontaktpersoner i styrelsen:
Börje Rehn 076-346 96 41.
Mats Danielsson 0476-22085, 070-324 94 33.
Rolf Pettersson 0476-22324, 070-61 87 443.
Johnny Krejlgaard 073-504 76 85.
Jan Nyberg 070-509 95 26.
Jan Pettersson 0476-22345, 070-55 22 331
Back to content