Om föreningen - Eneryda Fiber

Vi vill tacka OBIK, NYBE, BOROX och Sparbanken Eken för all hjälp!
Go to content

Om föreningen


Styrelserna i Eneryda Fiber ekonomiska förening respektive Kölve fiber ekonomiska förening håller nu på med att teckna bindande avtal med fastighetsägare i Eneryda tätort och omgivande landsbygd.

Bindande avtal är avgörande för bidragsansökningar och projektering.

Vi vänder oss i första hand till de som tidigare anmält intresse för anslutning till fibernätet.

Eftersom vi räknar med att grävningsarbetena för byanäten sker först 2014 kommer vi inte att kräva in några pengar under 2013 fastän det står så i avtalet. Vi vill först vara säkra på att vi får statsbidrag till föreningarna.
Back to content